Dofinansowanie UE

Informacje o Dofinansowaniu

Napisz do nas

info@ipanterm.pl

Zadzwoń do nas

+48 71 39 54 128

O Nas

Spółka Ipanterm oparta na komercjalizacji technologii wytwarzania pianosilikatów – czyli porowatych, ogniotrwałych i ekologicznych materiałów termoizolacyjnych. Innowacyjna technologia pianosilikatów, rozwiązanie z zakresu budownictwa, materiałów izolacyjnych, chemii budowlanej i materiałów uszczelniających powstała w efekcie wieloletniej pracy naukowców z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego we Wrocławiu oraz dzięki wsparciu kapitałowemu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Pianosilikaty posiadają istotne przewagi konkurencyjne na obecnie stosowanymi na rynku materiałami. Kluczowymi cechami technologii jest możliwość jej modyfikacji i dopasowania finalnych właściwości pianosilikatów do konkretnego zastosowania, zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy oraz możliwość ich wykonania z odpadów, które zalegają na wysypiskach poprzemysłowych lub powstają na bieżąco w trakcie procesów wydobywczych i wytwórczych.

Dodatkowo składają się wyłącznie z nieorganicznych materiałów, co niweluje uwalnianie się szkodliwych gazów w razie pożaru. Pianosilikaty cechuje duży potencjał jeśli chodzi o zastosowanie, ze względu na możliwości modyfikacji materiału poprzez dodanie domieszek.

Potencjał aplikacyjny rozwiązania znalazł uznanie w oczach jurorów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która przyznała mu wyróżnienie w konkursie „Polski Produkt Przyszłości”. Zespół naukowców z INTiBS PAN został uhonorowany za tę technologię dwoma złotymi medalami na targach Brussels Innova.

Technologia chroniona 8 krajowymi i międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi i 3 przyznanymi patentami oraz 3 zgłoszeniami międzynarodowymi w ramach programu Patent Plus.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Patent Plus.

Rozwój


Technologia pianosilikatów powstała początkowo w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego (INTiBS PAN). W Polsce środki przyznawane jednostkom badawczym pozwalają doprowadzać prace badawczo-rozwojowe jedynie do pewnego etapu, który w dalszym ciągu jest zbyt wczesny dla szeroko rozumianego przemysłu. W dalszych krokach pozyskany został inwestor w postaci Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA (DARR) i w ten sposób powstał jeden z pierwszych w Polsce spin off instytutu PAN. Spin off czyli podmiot gospodarczeg (najczęściej w formie spółki), w którym udziałowcami są pracownicy naukowi i/lub jednostki badawcze. INTiBS PAN po uzyskaniu wymaganych ustawą odpowiednich zgód formalnych wniósł aportem całość patentów i przysługujących mu praw do technologii pianosilikatów, a DARR wprowadził odpowiedni kapitał, tworząc spółkę Ipanterm sp. z o.o. Dzięki wsparciu inwestora stworzone zostało dedykowane laboratorium, zainicjowane rozmowy z przemysłem i obecnie trwają dalsze prace nad rozwiązaniami dostosowywanymi do oczekiwań określonych klientów biznesowych.

Równolegle z rozwojem samej organizacji dopracowana została technologia produktu. Wiązało się to z poprawianiem parametrów, skalowaniem, obniżaniem kosztów czy dopasowywaniem materiału do konkretnych zastosowań (np. brykietowania specyficznych odpadów poprzemysłowych). Poza typowymi dla nowych technologii ulepszeniami inkrementalnymi rozwinięta została możliwość produkcji in situ, która pozwala np. na wypełnianie pustych przestrzeni czy izolowanie dużych obiektów o nieregularnych kształtach. Ta metoda otrzymała dwa złote medale na targach innowacyjności Brussels Innova. Ciągły rozwój został doceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które pod koniec zeszłego roku przyznało nam wsparcie w konkursie „Patent Plus” na dokonanie kolejnych międzynarodowych zgłoszeń patentowych.

Wdrożenia


Po czterech latach od otrzymania pierwszego materiału i rok od utworzenia spółki Ipanterm otrzymaliśmy materiał w formie atrakcyjnej dla partnerów przemysłowych. Obecnie prowadzimy zaawansowane rozmowy dotyczące wdrożeń dla największych polskich firm w zakresie:

  • izolacji w budownictwie wysokościowym i wielkopowierzchniowym,
  • kontaminacji odpadów pokopalnianych oraz utylizacji hałd poprodukcyjnych,
  • izolacji infrastruktury produkcyjnej w hutach,
  • opracowania drzwi przeciwpożarowych.

Kierunki dalszego rozwoju


Ipanterm jest spółką technologiczną. Jej kadra ma duże doświadczenie w opracowywaniu zaawansowanych materiałów i ochronie własności intelektualnej. Aktualnie poszukujemy inwestora lub partnera branżowego, który uruchomiłby produkcję materiałów skali technicznej. Wyzwanie stanowi możliwości dostarczenia dużej ilości w krótkim czasie co stanowi obecnie największe ograniczenie pełnego skomercjalizowania opracowanej technologii. Naturalnie skala przekłada się również na koszt jednostkowy.

Drugi kierunek strategiczny to tworzenie materiałów specjalistycznych przeznaczonych do rozwiązywania konkretnych problemów partnerów przemysłowych. Z jednej strony mamy tu na myśli wykorzystanie posiadanych przez nich substratów (np. odpadów), a z drugiej strony nadawanie pianosilikatom konkretnych właściwości (np. biostatyczności, ogniotrwałości, hydrofobowości).

Spółka stanowi ciekawy i rzadki na polskim rynku przypadek zrealizowania ścieżki „od laboratorium do biznesu”. Dotąd udało się sprostać wielu wyzwaniom technologicznym, administracyjnym i organizacyjnym. Jasno sprecyzowane zostały cele na kolejne lata. Pomimo naukowego rodowodu spółki Ipanterm mają one charakter typowo biznesowy i dotyczą wdrożeń u partnerów przemysłowych.

Nagrodzona Dwoma Złotymi Medalami

Technologia nagrodzona dwoma złotymi medalami na targach innowacyjności Brussels Innova (2011) oraz wyróżniona w konkursie Polski Produkt Przyszłości (2014).

Opracowana w efekcie Prac Naukowych

Opracowana w efekcie wieloletniej pracy naukowców z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego we Wrocławiu.

Chroniona Technologia

3 przyznane patenty. 8 krajowych i międzynarodowych zgłoszeń patentowych. 3 międzynarodowe zgłoszenia patentowe w ramach programu Patent Plus.

Zespół naukowy

Twórcy technologii to zespół o znaczących osiągnięciachnaukowych i doświadczeniu w komercjalizacji technologii.