Dofinansowanie UE

Informacje o Dofinansowaniu

Napisz do nas

info@ipanterm.pl

Zadzwoń do nas

+48 71 39 54 128

Informacje o produkcji Pianosilikatu

Rozwiązanie dla budownictwa, materiałów izolacyjnych, uszczelniających i chemii budowlanej

Przewaga Rynkowa

ECOPIAN

Unikalność ECOPIAN polega na jednoczesnym łączeniu w sobie wszystkich kluczowych cech produktów obecnych na rynku:
wysokiej termoizolacyjności, odporności ogniowej, elastyczności w formowaniu ostatecznego kształtu oraz efektywnym energetycznie procesie produkcji.
Produkty ECOPIAN mają przewagę konkurencyjną nad większością materiałów izolacyjnych. Cechują się odpornością na wnikanie pary wodnej oraz w przeciwieństwie do produktów na bazie wełny mineralnej posiadają właściwości materiału konstrukcyjnego, np. w zakresie nośności.
Pianosilikaty są praktycznie nie palne, co więcej potrafią wytrzymać do 1 300°C bez zmian mechanicznych.

Join Us

Pianosilikaty Ecopian

Rodzaje Pianosilikatów

ECOPIAN GRANULAQ, ECOPIAN SANDWIQ

Cechy Pianosilikatów

ekologiczne, niepalne, właściwości termoizolacyjne, konstrukcyjne, odporność na wnikanie pary wodnej

Produkcja Pianosilikatów

prosta i energooszczędna metoda wytwarzania, wykorzystanie ogólnie dostępnych surowców, w tym odpadów

Ekologicznie

Przyjazny dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego

Zastosowanie Ecopian

Zespół Badawczy

Wiesław Stręk

Prof. dr hab

Dariusz Hreniak

Dr hab. inż.

Magdalena Skrajnowska

Mgr inż.

Kazimierz Grabas

Dr hab. inż.

Tomasz Jęsiak

Mgr inż.

Technologia

Zastosowania Rynkowe ECOPIAN

  • budownictwo i systemy przeciwpożarowe (ECOPIAN SANDWIQ, ECOPIAN BLOQ )
  • wypełnienia pustych przestrzeni w konstrukcjach (ECOPIAN GRANULAQ )
  • budownictwo szczególnego przeznaczenia (np. szpitale, obiekty wodne),
  • budownictwo szczególnego przeznaczenia (możliwość ekranowania promieniowania elektromagnetycznego)
  • wyściółka kotłów, zbiorników i innych urządzeń przemysłowych
  • rynek izolacji – niski współczynnik przenikania ciepła ściany
  • rynek płyt warstwowych dla budownictwa
  • rynek izolacji kriogenicznych - rynek o charakterze specjalistycznym wpisują się znakomicie w proekologiczne tendencje rynkowe
Technologia

Ekologiczne Zastosowanie ECOPIAN

01

ECOPIAN wspomagają utylizację składowisk poprzemysłowych, produkowane są z odpadów, które zalegają na wysypiskach lub powstają w trakcie procesów wydobywczych i wytwórczych.
Przetworzone w ECOPIAN odpady nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne.

02

ECOPIAN składają się wyłącznie z materiałów nieorganicznych, dlatego nie są pożywką dla bakterii i grzybów wpływających negatywnie na zdrowie człowieka.

03

ECOPIAN nie ulegają biodegradacji, dlatego nie emitują szkodliwych dla zdrowia związków.

04

Właściwości termoizolacyjne ECOPIAN to oszczędność kosztów i ekologiczne ogrzewanie domu, prowadzące do redukcji emisji CO2.

Dane Adresowe

IPANTERM sp. z o.o.
ul. Okólna 2 / 50-422 Wrocław


+48 71 39 54 128

info@ipanterm.com

IPANTERM sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Pianosilica – nowe, przyjazne środowisku i ognioodporne materiały konstrukcyjne” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe
i prace rozwojowe. „Projekty B+R przedsiębiorstw”.